Stay on top of things

Användarvillkor hemsidan

Välkommen till Stenbergets hemsida. Stenberget Avtalslösningar AB, vars adress är Stortorget 3, 211 22 Malmö, äger och har skapat denna sida.

Du hittar våra villkor för Stenberget Digitala mallar i anslutning till att du beställer mallarna. Du hittar vidare vår Integritets- och Cookiepolicy på hemsidan. Om du har frågor om våra villkor eller riktlinjer så är du välkommen att kontakta oss.

Innehållet på denna sida utgör allmän information om Stenberget och dess tjänster och produkter. Sidan kan innehålla fel och brister. Vi kan ändra innehållet på denna sida när som helst.

Innehållet har inte avsett att användas som rådgivning inom juridik eller annars och den görs tillgänglig så som den är och helt utan garantier eller utfästelser om innehåll, felfrihet eller användbarhet.

Du får inte använda Stenbergets namn eller varumärken. Du får inte använda information på denna sida för annat än för din egen personliga användning, om du inte har uttryckligen avtalat något annat med Stenberget.

Sidan kan innehålla länkar till andra websidor. Dessa har inkluderats för din bekvämlighet för att du ska få ytterligare information. Stenberget accepterar inte något ansvar för innehållet i dessa sidor.