Stay on top of things
Mallar

Paket för säljande parten

En bra affär är inte färdig när man är överens om de slutgiltiga villkoren. Som säljare vill man slippa tråkiga överraskningar i framtiden, som beror på otydligheter om vad man kommit överens om. Det är rätt vanligt att köpare och säljare har skilda uppfattningar om så grundläggande saker som vad som skulle ha levererats, om fullständig leverans har skett och om det levererade uppfyller kraven.

Försäljningspaketet ger dig en bra och säker grund att stå på. På kort tid och med begränsad egen insats kan du skapa avtal som på ett säkert och begripligt sätt klargör affären. Förklaringarna och de många alternativa bestämmelserna i Stenberget Avtal gör det till en snabb och smidig affär att skapa trygga avtal.

Med försäljningspaketet kan du skapa säkra och proffsiga avtal för försäljning av produkter, komponenter, alla typer av tjänster, licensrättigheter och utvecklingsuppdrag samt även avtal om försäljning via återförsäljare och andra distributionskanaler.

Försäljningspaketet rekommenderas för exempelvis verkstadsföretag, skogsindustri, stålindustri, livsmedelsindustri, kraftproduktion och alla typer tjänsteföretag. Försäljningspaketet finns i svensk och engelsk version

Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.