Stay on top of things
Templates
GDPR

Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Riktlinjerna dokumenterar och demonstrerar att din organisation uppfyller kraven enligt gällande dataskyddslagstiftning. Riktlinjerna är till för att ge klar och tydlig information om vilka regler som gäller för organisationens behandling av personuppgifter. De ska försäkra att organisationen följer gällande regler.

From the content:
  • Inledning
  • Behandling av kunduppgifter
  • Den registrerades rättigheter
  • Register
  • Säkerhet
  • Personuppgiftsincidenter
  • Konsekvensbedömning
  • Dataskyddsombud
  • Uppförandekod och certifiering

Subscription price: 300 €/annually

Order Bundle price
Legal advice

Stenberget services provide you with qualified legal support. The services are well tested and we have a long history of successful cooperation with clients. Our lawyers are experts in commercial agreements and you can normally expect a reply the same day. The legal support is a fast, simple and cost-effective service. Read more under Services.