Stay on top of things
Mallar
GDPR

Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Riktlinjerna dokumenterar och demonstrerar att din organisation uppfyller kraven enligt gällande dataskyddslagstiftning. Riktlinjerna är till för att ge klar och tydlig information om vilka regler som gäller för organisationens behandling av personuppgifter. De ska försäkra att organisationen följer gällande regler.

Ur innehållet:
  • Inledning
  • Behandling av kunduppgifter
  • Den registrerades rättigheter
  • Register
  • Säkerhet
  • Personuppgiftsincidenter
  • Konsekvensbedömning
  • Dataskyddsombud
  • Uppförandekod och certifiering

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.