Stay on top of things
Mallar
Medtech

Purchase of tools

Avtalet är avsett att användas för inköp av verktyg.

Avtalet är lämpligt när verktyget skall utvecklas och tillverkas särskilt för köparen. Verktyget används sedan för tillverkning av köparens medicintekniska produkter. Tillverkningen av produkterna kan utföras av säljaren av verktyget eller av en annan tillverkare.

Verktygsavtalet reglerar bland annat köparens äganderätt, säljarens skyldighet att skydda köparens intressen i verktyget samt säljarens skyldighet att utföra underhåll.

Avtalet syftar till att bevaka köparens intressen i ett värdefullt verktyg som typiskt sett finns hos någon annan, vanligtvis hos säljaren. Säljaren måste därför exempelvis åta sig att när som helst under avtalstiden leverera verktyget till köparen eller annan part som anvisas av köparen. Säljaren måste också informera köparen om relevanta omständigheter som kan ha betydelse för användningen av verktyget.

Avtalets bestämmelser har alternativa skrivningar. Genom att välja alternativ kan parterna bestämma exempelvis i vilken omfattning säljaren skall underhålla verktyget. Alternativen baseras på i branschen vanligt förekommande avtalslösningar.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Order och leverans
  • Kvalitet, garantier och påföljder av fel
  • Supporttjänster
  • Dokumentation och verktyg
  • Köparens åtaganden
  • Immateriella rättigheter
  • Sekretess, begränsning av ansvar, lagval och tvister
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser av upphörande
  • Övriga frågor

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.