Stay on top of things
Mallar
Medtech

Distribution agreement

Avtalet är till för distribution av medicintekniska produkter. Distributören åtar sig att sälja produkter till sina kunder. Säljaren åtar sig att stödja distributören med material, utbildning och marknadsföring. Avtalet är lämpligt när säljaren behöver stöd i försäljningen av produkterna, generellt eller inom vissa områden.

Avtalet hanterar alla väsentliga aspekter i en distributionsrelation. Bland annat regleras samarbetets omfattning, villkoren för distributörens köp av produkter, säljarens åtaganden avseende tjänster, produkter och material, användning av varumärken och annat som är relevant för distribution av säljarens produkter.

Till de flesta avtalsbestämmelserna finns det alternativa skrivelser som gör att det är enkelt att anpassa avtalet till olika situationer.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Uppdragets omfattning
  • Villkoren för distributörens köp av produkter - orders, leverans och accept, garantier, pris och betalning
  • Säljarens åtaganden, tjänster och support, material, produktutveckling
  • Distributörens åtaganden, distribution av produkter, marknadsföring, kundsupport, rapporter och information
  • Varumärken, äganderätt till varumärken, varumärkeslicens
  • Övrigt - sekretess, begränsning av ansvar, avtalstid och uppsägning, immateriella rättigheter, tvister och lagval, konsekvenser av uppsägning

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.