Stay on top of things
Mallar
Medtech

Contract manufacturing

Avtalet är avsett att användas vid inköp av tillverkning av medicintekniska produkter hos kontraktstillverkare.

Avtalet är lämpat vid långsiktiga samarbeten och innehåller en komplett reglering av säljarens åtaganden. Säljaren åtar sig bland annat att tillverka produkterna i enlighet med harmoniserade standarder och övriga regulatoriska krav.

Avtalets bestämmelser har alternativa skrivningar. Genom att välja alternativ kan parterna till exempel bestämma graden av säljarens skyldigheter för de olika åtaganden. Alternativen baseras på i branschen vanligt förkommande lösningar.

Ur innehållet:
 • Förord och definitioner
 • Order och leverans, undersökning och accept, konsekvenser av dröjsmål
 • Kvalitet och fel, förändringar och förbättringar, garantier, påföljder vid fel
 • Inspektioner och kontroller
 • Produktansvar och försäkringar
 • Köparens skyldigheter, mottagande av leverans, prisändringar, påföljder vid försenad betalning
 • Sekretess, begränsning av ansvar
 • Avtalstid och uppsägning, konsekvenser av upphörande, fortsatt giltighet
 • Immateriella rättigheter; äganderätt, varumärken
 • Tvister, lagval och tvistelösning
 • Övriga frågor

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.