Stay on top of things
Mallar
Medtech

Purchase agreement, sub contractor

Avtalet är avsett att användas för inköp av medicintekniska produkter och komponenter från underleverantörer. Avtalet är en enklare variant av ett köpeavtal och skall användas för inköp av tillverkning i begränsad omfattning.

Avtalet är lämpligt när underleverantören inte har tillräckliga resurser för att acceptera omfattande åtaganden. För tillverkning av den huvudsakliga produkten bör parterna använda köpeavtalet för kontraktstillverkare.

Avtalets bestämmelser har olika alternativ. Genom att välja alternativ kan parterna skräddarsy avtalet för sitt specifika ändamål. Exempelvis kan parterna välja omfattningen av garantier och försäkringar. Alternativen baseras på i branschen vanligt förkommande lösningar.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Order och leverans, undersökning och accept, konsekvenser av dröjsmål
  • Kvalitet och fel, förändringar och förbättringar, garantier, påföljder vid fel
  • Köparens skyldigheter, mottagande av leverans, prisändringar, påföljder vid försenad betalning
  • Sekretess, begränsning av ansvar
  • Avtalstid och uppsägning, konsekvenser av upphörande, fortsatt giltighet
  • Immateriella rättigheter; äganderätt, varumärken
  • Tvister, lagval och tvistelösning
  • Övriga frågor

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.