Stay on top of things
Mallar
Medtech

Development agreement

Avtalet är avsett att användas vid inköp av utveckling av medicintekniska produkter.

Avtalet säkrar köparens rätt till resultatet och övriga immateriella rättigheter. Det reglerar också säljarens skyldigheter under utvecklingen. Dessa omfattar bland annat säljarens skyldighet att utföra utvecklingen i enlighet med harmoniserade standarder och övriga regulatoriska krav. även tidsaspekter och hantering av ändringar under utvecklingsarbetet regleras.

Avtalets bestämmelser har alternativa skrivningar. Genom att välja alternativ kan parterna till exempel bestämma i vilken omfattning säljaren skall bidra till att förbättra specifikationen under utvecklingsarbetet. Alternativen baseras på i branschen vanligt förkommande lösningar.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Utvecklingsarbetet och dess genomförande, förändringar och förbättringar av specifikationen, kvalitet
  • Leverans och accept, konsekvenser av dröjsmål
  • Beställarens skyldigheter, pris och betalning, påföljd vid betalningsdröjsmål
  • Garantier och konsekvenser av fel, produktansvar
  • Immateriella rättigheter; rätt till resultat, rätt till angränsande rättigheter och rättighetsklarering
  • Sekretess och publicitet
  • Begränsning av ansvar, lagval och tvister
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser och fortsatt giltighet
  • Övriga frågor

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.