Stay on top of things
Mallar
Medtech

Service agreement, experts

Avtalet är avsett att användas för inköp av tjänster under utrednings- och utvecklingsfasen i medicintekniska projekt.

Avtalet reglerar konsultens åtaganden under utförandet av tjänsten. Konsulten skall bland annat uppfylla alla regulatoriska krav och utföra sitt arbete i enlighet med köparens instruktioner. Avtalet tar vara på köparens väsentliga intressen vid inköp av specialisttjänster.

Avtalets bestämmelser har olika alternativ. Genom att välja alternativ kan parterna anpassa avtalet till den specifika situation som tjänsten avser. Parterna kan till exempel välja om konsultens rapportering endast skall omfatta själva utförandet av tjänsten eller om rapporterna även skall ange tidsåtgång, kostnader och uppskattning av återstående arbete. Alternativen baseras på i branschen vanligt förkommande lösningar.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Tjänsten och dess utförande, kvalitet, personal, rapporter och tilläggsarbete
  • Ersättning och betalning
  • Garantier och felrättningar
  • Immateriella rättigheter, rätt till resultat, angränsande rättigheter, rättighetsklarering
  • Sekretess
  • Ansvar och begränsning
  • Lagval och tvister
  • Övriga frågor

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.