Stay on top of things
Mallar
Medtech

Non disclosure agreement - unilateral

Avtalet skall användas under utredning av koncept samt vid planering av projekt i medicintekniska sammanhang. Det skall ingås för inledande diskussioner.

Avtalet skyddar avtalsparternas information tills det att parterna har ingått ett avtal för själva samarbetet. Avtalet finns i två versioner: med ensidiga förpliktelser för motparten (i samband med avslöjande av information) och med ömsesidiga förpliktelser för båda parter (vid utbyte av information).

Avtalets bestämmelser har alternativ som kan användas för att justera avtalet för specifika situationer. Exempelvis kan tillgång till informationen begränsas till identifierad krets av personer hos den mottagande parten. Alternativen baseras på i branschen vanligt förkommande lösningar.

Ur innehållet:
  • Definition av den hemliga informationen
  • Förbud att avslöja
  • Ändamål för användningen
  • Egen utveckling
  • Tvister och lagval
  • Avtalstid och uppsägning

Abonnemangspris: 2000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.