Stay on top of things
Templates
GDPR

Integritetspolicy

I integritetspolicyn definieras organisationens riktlinjer och principer för behandling av personuppgifter. Policyn används för att kommunicera dessa till de registrerade och övriga som har intresse i frågan. I policyn anges bland annat hur man samlar in personuppgifter, vilken laglig grund som motiverar behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och för vilket ändamål de samlas. Även övriga rättigheter klargörs och förklaras så som förutsätts i gällande dataskyddslagstiftning.

Integritetspolicyn baserar sig på de krav som uttrycks i gällande dataskyddslagstiftning. Den bevakar därför inte något specifikt partsintresse.

From the content:
  • Inledning
  • Begrepp, parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
  • Personuppgifter som vi samlar från dig
  • Kategorier och grund för behandling
  • Hur länge sparar vi uppgifterna
  • Ändamål med behandlingen
  • Cookies
  • Vilka vi delar personuppgifter med
  • Dina rättigheter
  • Fråga oss

Subscription price: 300 €/annually

Order Bundle price
Legal advice

Stenberget services provide you with qualified legal support. The services are well tested and we have a long history of successful cooperation with clients. Our lawyers are experts in commercial agreements and you can normally expect a reply the same day. The legal support is a fast, simple and cost-effective service. Read more under Services.