Stay on top of things
Mallar
GDPR

Integritetspolicy

I integritetspolicyn definieras organisationens riktlinjer och principer för behandling av personuppgifter. Policyn används för att kommunicera dessa till de registrerade och övriga som har intresse i frågan. I policyn anges bland annat hur man samlar in personuppgifter, vilken laglig grund som motiverar behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och för vilket ändamål de samlas. Även övriga rättigheter klargörs och förklaras så som förutsätts i gällande dataskyddslagstiftning.

Integritetspolicyn baserar sig på de krav som uttrycks i gällande dataskyddslagstiftning. Den bevakar därför inte något specifikt partsintresse.

Ur innehållet:
  • Inledning
  • Begrepp, parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
  • Personuppgifter som vi samlar från dig
  • Kategorier och grund för behandling
  • Hur länge sparar vi uppgifterna
  • Ändamål med behandlingen
  • Cookies
  • Vilka vi delar personuppgifter med
  • Dina rättigheter
  • Fråga oss

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.