Stay on top of things
Mallar
GDPR

Underbiträdesavtal

Avtalet du använder gentemot dina leverantörer som får tillgång till personuppgifter som du behandlar. Personuppgifterna kan kontrolleras av din kund eller av dig själv.

Avtalet reglerar alla relevanta aspekter av behandling av personuppgifter, Bland annat anges tydligt vilken rätt underbiträdet har att behandla personuppgifter, vilka begränsningar som finns och hur ni hanterar fördelningen av ansvar för uppgifterna. Underbiträdets skyldigheter behandlas ingående så att du kan säkra att du uppfyller dina skyldigheter gentemot dina kunder och följer gällande dataskyddslagstiftning.

Avtalets bestämmelser är valda för att tillvarata personuppgiftsbiträdets intressen. Det innebär att de olika frågeställningarna hanteras ur ett inköparvänligt perspektiv.

Ur innehållet:
  • Definitioner
  • Behandling av personuppgifter
  • Registrerades rättigheter
  • Personuppgiftsincidenter och anmälan
  • Avtalstid, återlämnande och radering av personuppgifter

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.