Stay on top of things
Mallar
GDPR

Personuppgiftsbiträdesavtal

Det mest grundläggande avtalet för skyddande av personuppgifter. Avtalet ska användas när man i sin organisation behandlar personuppgifter som kontrolleras av någon annan – exempelvis en kund.

Avtalet innehåller korrekta definitioner av termer och begrepp som används i gällande datalagstiftningen och reglerar parternas skyldigheter, de registrerades rättigheter, användning av underbiträden och överföring av uppgifter till andra länder. Avtalet reglerar även sekretess och allt annat som ett avtal om personuppgifter måste innehålla.

Avtalets bestämmelser är valda för att passa personuppgiftsbiträdet, dvs den parten som behandlar annans personuppgifter.

Ur innehållet:
 • Definitioner
 • Kundens rättigheter och skyldigheter som personuppgiftsansvarig
 • Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter
 • Säkerhetsåtgärder, information och inspektion
 • Bistånd vid hantering av registrerades rättigheter
 • Bistånd vid fullgörande av skyldigheter under dataskyddslagstiftningen
 • Underbiträden
 • Överföring till tredje part och tredje land
 • Sekretess
 • Avtalstid och upphörande
 • Lag och tvistelösning

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.