Stay on top of things
Mallar
It-avtal

Sekretessavtal IT

Skydda idéer och immateriella rättigheter. Den som lever på sin kunskap måste vara särskilt noga med att bevara sina hemligheter. Avtalet förhindrar den du diskuterar med att använda och utnyttja dina idéer och ditt kunnande och att sprida dem till andra.

Avtalet är särskilt utformat för konsultföretag inom IT-sektorn. Till de flesta bestämmelserna finns det alternativa skrivelser att välja mellan. Du kan därför enkelt anpassa avtalet till uppdraget.

Information som måste skyddas är exempelvis väsentliga förhållanden i ditt företag, lösningar och metoder du utvecklat och dina immateriella rättigheter. Detta sekretessavtal skyddar dina rättigheter. Avtalet reglerar vad parterna inte får avslöja för utomstående, vilka hos vardera parten som får ta del av informationen, formerna för hantering av informationen osv.

Ur innehållet:
  • Definition av informationen
  • Avslöjandeförbud och skydd för informationen
  • Ändamål för användningen, begränsningar i användningen
  • Egen utveckling, inga garantier, inga åtaganden och ingen licens
  • Tvister och lagval

Abonnemangspris: 2000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.