Stay on top of things
Mallar
It-avtal

Konsultavtal IT för köpande part

Avtalet du använder när du köper IT-tjänster. Det är lämpligt att använda vid inköp av tjänster som drift, programmering, anpassning, underhåll och liknande arbete avseende datasystem och programvaror.

Det reglerar centrala frågor i tjänste- och konsultförhållanden, som exempelvis konsultens åtaganden, tid för arbetets utförande och tjänstens kvalitet. Konsulten skall utföra arbetet professionellt och i enlighet med köparens instruktioner. Särskild vikt läggs vid vem som äger resultatet och andra närliggande rättigheter. Även konsultens skyldighet att rapportera under arbetets utförande behandlas.

Till de flesta bestämmelserna finns det alternativa skrivelser att välja mellan. De gör det lätt att sätta ihop avtal som passar till specifika uppdrag.

Avtalets bestämmelser är valda för att tillvarata köparens intressen. Se även motsvarande avtal för säljaren.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Tjänsten och dess utförande, kvalitet, personal, rapporter och tilläggsarbete
  • Ersättning och betalning
  • Garantier och felrättningar
  • Immateriella rättigheter, rätt till resultat, angränsande rättigheter, rättighetsklarering
  • Sekretess, begränsning av ansvar, lagval och tvister
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet
  • Övrigt; befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar, hela avtalet.

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.