Stay on top of things
Mallar
It-avtal

Konsultavtal IT för säljande part

Avtalet du använder när du säljer IT-tjänster. Det är lämpligt att använda vid försäljning av tjänster som drift, programmering och anpassning, underhåll och liknande arbete avseende program och datasystem.

Det reglerar centrala frågor i tjänste- och konsultförhållanden, som exempelvis konsultens åtaganden, tid för arbetets utförande och tjänstens kvalitet. Konsulten har inte ansvar för resultatet av tjänsten. Men han skall utför arbetet professionellt och i enlighet med köparens instruktioner.

Särskild vikt läggs vid vem som äger resultatet och relaterade rättigheter.

Det finns flera alternativ att välja bland för de flesta bestämmelserna. Alternativen gör det lätt att sätta ihop avtal som passar till specifika uppdrag.

Avtalets bestämmelser är valda för att tillvarata säljarens intressen. Se även motsvarande avtal för säljaren.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Tjänsten och dess utförande, kvalitet, personal, rapporter och tilläggsarbete
  • Ersättning och betalning
  • Garantier och felrättningar
  • Immateriella rättigheter, rätt till resultat, angränsande rättigheter, rättighetsklarering
  • Sekretess, begränsning av ansvar, lagval och tvister
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet
  • Övrigt; befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar, hela avtalet.

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.