Stay on top of things
Mallar
It-avtal

Programvaruutveckling för säljande part

Avtalet är avsett för försäljning av utveckling av mjukvara. Det är lämpligt för den som utvecklar eller specialanpassar mjukvara för kunders räkning. Det reglerar alla viktiga frågor i ett utvecklingsuppdrag. Avtalet definierar utvecklingsuppdraget och reglerar garantier och tidsbestämmelser.

Parterna skall definiera specifikationer för utvecklingen och resultatet. Säljaren ansvarar för att resultatet uppfyller specifikationen och för att leverans sker i tid.

Särskild vikt läggs vid vem som äger resultatet och immateriella rättigheter. Köparen kan använda resultatet som ägare eller under licens, beroende på vilket alternativ som väljs.

Till de flesta bestämmelserna finns alternativa skrivelser att välja mellan. Alternativen gör det lätt att sätta ihop avtal som passar till specifika uppdrag.

Avtalets urval av bestämmelser är anpassat till utvecklarens intresse. Det innebär att de olika frågeställningarna har hanterats ur ett utvecklarvänligt perspektiv. Se även motsvarande avtal för inköpare.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Utvecklingsarbete och dess genomförande, förändringar och förbättringar av specifikationen, kvalitet, dokumentation och verktyg
  • Leverans och accept, konsekvenser av dröjsmål
  • Beställarens skyldigheter, pris och betalning, påföljd vid betalningsdröjsmål
  • Garantier och konsekvenser av fel, produktansvar
  • Immateriella rättigheter – rätt till resultat, rätt till angränsande rättigheter, rättighetsklarering, intrång och fortsatt användning
  • Sekretess och publicitet
  • Begränsning av ansvar, lagval och tvister
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet
  • Övrigt – befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.