Stay on top of things
Mallar
It-avtal

Programvaruutveckling för köpande part

Avtalet är avsett för köp av utveckling av mjukvara. Det är lämpligt för den som vill köpa in utveckling eller specialanpassning av mjukvara. Det reglerar alla viktiga frågor i ett utvecklingsuppdrag. Avtalet definierar utvecklingsuppdraget och reglerar garantier och tidsbestämmelser.

Parterna skall definiera specifikationer för utvecklingen och resultatet. Säljaren ansvarar för att resultatet uppfyller specifikationen och för att leverans sker i tid.

Särskild vikt läggs vid vem som äger resultatet och immateriella rättigheter. Standardförslaget är att köparen äger alla resultat men avtalet innehåller alternativ som ger äganderätten till säljaren och licens till köparen.

Till de flesta bestämmelserna finns alternativa skrivelser att välja mellan. Alternativen gör det lätt att sätta ihop avtal som passar till specifika uppdrag.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Utvecklingsarbete och dess genomförande, förändringar och förbättringar av specifikationen, kvalitet, dokumentation och verktyg
  • Leverans och accept, konsekvenser av dröjsmål
  • Beställarens skyldigheter, pris och betalning, påföljd vid betalningsdröjsmål
  • Garantier och konsekvenser av fel, produktansvar
  • Immateriella rättigheter – rätt till resultat, rätt till angränsande rättigheter, rättighetsklarering, intrång och fortsatt användning
  • Sekretess och publicitet
  • Begränsning av ansvar, lagval och tvister
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet Övrigt – befrielsegrunder, parternas

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.