Stay on top of things
Templates
It-avtal

Programvarulicens för köpande part

Avtalet används vid inlicensiering av mjukvara. Det är lämpligt för den som behöver använda annans mjukvara i sin verksamhet – internt eller i sina produkter.

Avtalet definierar kundens rätt att använda mjukvaran avseende område, ändamål och tid. Säljarens åtaganden att leverera och uppdatera mjukvaran klargörs. Vidare regleras kundens tillgång till teknisk support vid behov. Särskild vikt läggs vid att reglera förbättringar och vidareutvecklingar av licensobjektet.

Till de flesta bestämmelserna finns alternativa skrivelser att välja mellan. Alternativen gör det lätt att sätta ihop avtal som passar till specifika situationer.

Standardavtalets urval av bestämmelser är främst anpassade till licenstagarens intresse.

From the content:
 • Förord och definitioner
 • Licens
 • Leverans av mjukvaran, accept, uppdateringar
 • Licenstagarens skyldighet att skydda licensgivarens egendom, produktansvar
 • Support och felrättningar, överenskommelser om ytterligare support, kontaktpersoner
 • Garantier, rättsliga fel: intrång i annans rätt och fortsatt användning
 • Licensavgifter och betalningar
 • Immateriella rättigheter, existerande rättigheter och förbättringar
 • Sekretess och publicitet
 • Ansvar och begränsningar, lagval och tvister
 • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet
 • Övrigt – befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar

Subscription price: 300 €/annually

Order Bundle price
Legal advice

Stenberget services provide you with qualified legal support. The services are well tested and we have a long history of successful cooperation with clients. Our lawyers are experts in commercial agreements and you can normally expect a reply the same day. The legal support is a fast, simple and cost-effective service. Read more under Services.