Stay on top of things
Mallar
It-avtal

Programvarulicens för säljande part

Avtalet används vid licensiering av mjukvara till kund. Det är lämpligt för den som utvecklar och säljer licenser till mjukvara.

Avtalet definierar kundens användning av mjukvaran avseende område, ändamål och tid. Säljarens rättigheter relaterade till programvaran skyddas. Särskild vikt läggs vid att reglera förbättringar och vidareutvecklingar av licensobjektet.

Till de flesta bestämmelserna finns alternativa skrivelser att välja mellan. Alternativen gör det lätt att sätta ihop avtal som passar till specifika uppdrag. Standardavtalets urval av bestämmelser är anpassade till licensgivarens intresse.

Ur innehållet:
 • Förord och definitioner
 • Licensen och dess begränsningar
 • Överföring av teknologin och licenstagarens accept, uppdateringar
 • Licenstagarens skyldighet att skydda licensgivarens egendom, produktansvar
 • Support och felrättningar, överenskommelser om ytterligare support, kontaktpersoner
 • Garantier och begränsningar, rättsliga fel och intrång i annans rätt
 • Licensavgifter och betalningar
 • Immateriella rättigheter, existerande rättigheter och förbättringar
 • Sekretess och publicitet
 • Begränsning av ansvar, lagval och tvister
 • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet Övrigt – befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.