Stay on top of things
Mallar
Inköp och försäljning

Sekretessavtal

Ibland kan du behöva avslöja eller ta emot information som är känslig – vid diskussioner om samarbeten, finansiering, utvecklingsuppdrag, förhandlingar om köp av komponenter osv.

Information som behöver skyddas kan vara väsentliga förhållanden om ditt företag som marknadsinformation, produktionsmetoder, detaljer om dina produkter eller teknisk information om uppfinningar eller utvecklingsprojekt. 

Oavsett informationens art och anledningen till att parterna vill hålla den hemlig, bör informationen skyddas på ett tillbörligt sätt.

Detta avtal reglerar frågeställningar som vad parterna inte får avslöja för utomstående, vilka hos vardera parten som får ta del av informationen, formerna för hantering av informationen etc. Se även motsvarande avtal för inköpare.

Ur innehållet:
  • Definition av informationen
  • Avslöjandeförbud, skydd för informationen
  • Ändamål för användningen, begränsningar i användningen
  • Egen utveckling, inga garantier, inga åtaganden, ingen licens
  • Tvister och lagval
  • Avtalstid och uppsägning, konsekvenser av uppsägning

Abonnemangspris: 2000 kr/år

Beställ
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.