Stay on top of things
Mallar
Inköp och försäljning

Distributionsavtal för produkter för säljande part

Avtalet är avsett för försäljning av fysiska produkter genom en återförsäljare eller distributör.

Avtalet hanterar alla väsentliga aspekter i en distributionsrelation. Bl.a. regleras samarbetets omfattning, villkoren för distributörens köp av produkter, dina åtaganden avseende tjänster, produkter och material, distributörens åtaganden att marknadsföra och sälja produkter och ge support till sina kunder, användning av varumärken och annat som är relevant för distribution av dina produkter. 

Till de flesta avtalsbestämmelserna finns det alternativa skrivelser som gör att det är enkelt för dig att anpassa avtalet till den aktuella situationen.

Standardavtalet är anpassat för att motsvara säljarens behov och hanterar de olika frågeställningarna ur dennes perspektiv. 

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Distributionsuppdragets omfattning
  • Villkoren för distributörens köp av produkter – orders, leverans och accept, garantier, pris och betalning
  • Säljarens åtaganden, tjänster och support, material, produktutveckling
  • Distributörens åtaganden, distribution av produkter, marknadsföring, kundsupport, rapporter och information
  • Varumärken, äganderätt till varumärken, varumärkeslicens 
  • Övrigt – sekretess, begränsning av ansvar, avtalstid och uppsägning, immateriella rättigheter, tvister och lagval, konsekvenser av uppsägning

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.