Stay on top of things
Mallar
Inköp och försäljning

Konsultavtal för säljande part

Avtalet du använder vid försäljning av konsulttjänster eller arbete. Det reglerar alla väsentliga frågor i tjänste- och konsultförhållanden, som t.ex. begränsningar i konsultens åtaganden, tiden för arbetets utförande, kvalitetsbestämmelser etc.

Till de flesta bestämmelser finns alternativa skrivelser att välja mellan. Du kan därför snabbt och enkelt anpassa avtalet till det specifika tjänsteuppdraget. 

Standardavtalets bestämmelser är valda för att tillvarata säljarens intressen, vilket innebär att de olika frågeställningarna har hanterats ur ett säljarvänligt perspektiv. Se även motsvarande avtal för inköpare.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Tjänsten och dess utförande, kvalitet, personal, rapporter och tilläggsarbete
  • Ersättning och betalning
  • Garantier och felrättningar
  • Immateriella rättigheter, rätt till resultat, angränsande rättigheter, rättighetsklarering
  • Sekretess, begränsning av ansvar, lagval och tvister
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet
  • Övrigt – befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.