Stay on top of things
Mallar
Inköp och försäljning

Konsultavtal för köpande part

Avtalet du använder när du köper in konsulttjänster eller arbete. Det reglerar viktiga frågor i tjänste- och konsultförhållanden, som t.ex. konsultens åtaganden, tiden för arbetets utförande, kvalitets-bestämmelser etc.

Till varje bestämmelse finns det flera alternativa skrivelser att välja mellan. Du kan därför enkelt anpassa avtalet till tjänsteuppdraget. 

Standardavtalets bestämmelser är valda för att tillvarata köparens intressen. Det innebär att de olika frågeställningarna har hanterats ur ett inköparvänligt perspektiv. Se även motsvarande avtal för säljaren.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Tjänsten och dess utförande, kvalitet, personal, rapporter och tilläggsarbete
  • Ersättning och betalning
  • Garantier och felrättningar
  • Immateriella rättigheter, rätt till resultat, angränsande rättigheter, rättighetsklarering
  • Sekretess, begränsning av ansvar, lagval och tvister
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet
  • Övrigt; befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar, hela avtalet

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.