Stay on top of things
Mallar
Inköp och försäljning

Licensavtal för säljande part

Avtalet du använder när du skall licensiera din teknologi, know-how eller mjukvara för internt bruk eller för användning i köparens produkter.

Avtalet reglerar alla viktiga aspekter i en licensaffär. Det anger tydligt bl.a. vilken rätt licenstagaren får att använda den licensierade egendomen, vilka begränsningar som gäller för hans användning och hur ni hanterar förbättringar och uppdaterade versioner.

Dina skyldigheter klargörs och begränsas så att du kan säkra betalning för support, begränsa garantierna och förenkla hanteringen av fel och rättelser. 

Flera olika skrivelser för varje bestämmelse gör det enkelt att skapa ett perfekt anpassat avtal. Standardavtalets val och utformning av bestämmelser är gynnsamma för licensgivaren. Se även motsvarande avtal för inköpare.

Ur innehållet:
 • Förord och definitioner
 • Licensen och dess begränsningar 
 • Överföring av teknologin och licenstagarens accept, uppdateringar
 • Licenstagarens skyldighet att skydda licensgivarens egendom, produktansvar
 • Support och felrättningar, överenskommelser om ytterligare support, kontaktpersoner
 • Garantier och begränsningar, rättsliga fel och intrång i annans rätt
 • Licensavgifter och betalningar
 • Immateriella rättigheter, existerande rättigheter och förbättringar
 • Sekretess och publicitet
 • Begränsning av ansvar, lagval och tvister
 • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet
 • Övrigt – befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.