Stay on top of things
Mallar
Inköp och försäljning

Licensavtal för köpande part

Avtalet du använder när du skall licensiera in teknologi, kunnande eller mjukvara. Licensieringen kan avse internt bruk eller för att användas i dina produkter.

Avtalet reglerar alla relevanta aspekter av en licensaffär. Bland annat anges tydligt vilken rätt du får att använda den licensierade teknologin, vilka begränsningar som finns och hur ni hanterar förbättringar och uppdaterade versioner. Licensgivarens skyldigheter behandlas ingående så att du kan säkra tillräcklig support, garantier och hantering av fel och brister.

Alternativa skrivelser till varje bestämmelse ger dig enorm flexibilitet och gör det enkelt att skapa ett perfekt anpassat avtal. 

Standardavtalets bestämmelser är valda för att tillvarata inköparens intressen. Det innebär att de olika frågeställningarna har hanterats ur ett inköpsvänligt perspektiv. Se även motsvarande avtal för säljaren.

Ur innehållet:
 • Förord och definitioner
 • Licensen och dess begränsningar 
 • Leverans och accept, uppdateringar
 • Licenstagarens skyldigheter, produktansvar 
 • Support och felrättningar, kontaktpersoner 
 • Garantier och begränsningar
 • Rättsliga fel och intrång i annans rätt 
 • Licensavgifter och betalningar 
 • Immateriella rättigheter; existerande rättigheter och förbättringar 
 • Sekretess och publicitet 
 • Begränsning av ansvar, lagval och tvister 
 • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet 
 • Övrigt – befrielsegrunder, parternas relation och ändrade förutsättningar

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.