Stay on top of things
Mallar
Inköp och försäljning

Utvecklingsavtal, säljande parten

Avtalet du använder när du säljer utveckling och specialanpassning av produkter, mjukvara, komponenter etc. Det reglerar alla centrala frågor i utvecklingsaffärer, som t.ex. definitioner av utvecklingsuppdraget, garantier, tidsbestämmelser, ägande- och andra rättigheter till resultatet och existerande kunskap etc.

Till varje bestämmelse finns alternativa skrivelser att välja mellan. Det gör det enkelt för dig att anpassa avtalet till specifika utvecklingsuppdrag. 

Standardavtalets urval av bestämmelser är anpassade till leverantörens krav och behov. Det innebär att de olika frågeställningarna har hanterats ur ett leverantörsvänligt perspektiv. Se även motsvarande avtal för inköpare.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Utvecklingsarbete och dess genomförande, förändringar och förbättringar av specifikationen, kvalitet, dokumentation och verktyg
  • Leverans och accept, konsekvenser av dröjsmål
  • Beställarens skyldigheter, pris och betalning, påföljd vid betalningsdröjsmål
  • Garantier och konsekvenser av fel, produktansvar
  • Immateriella rättigheter – rätt till resultat, rätt till angränsande rättigheter, rättighetsklarering, intrång och fortsatt användning
  • Sekretess och publicitet
  • Begränsning av ansvar, lagval och tvister
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser, fortsatt giltighet
  • Övrigt – befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.