Stay on top of things
Mallar
Inköp och försäljning

Utvecklingsavtal, köpande parten

Avtalet du använder när du köper in utveckling och specialanpassning av mjukvara, produkter, komponenter, etc.

Utvecklingsavtalet reglerar alla centrala frågor i en utvecklingsaffär, som t.ex. utvecklarens åtaganden, garantier, tidsbestämmelser och din äganderätt till resultatet. Till varje bestämmelse finns färdigskrivna alternativ att välja mellan. Det gör det enkelt för dig att anpassa avtalet till ditt specifika utvecklingsuppdrag.

Bestämmelserna i standardförslaget har valts för att tillvarata inköparens intressen. Standardavtalet är alltså inköparvänligt. Se även motsvarande avtal för säljaren.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner
  • Utvecklingsarbetet och dess genomförande, förändringar och förbättringar av specifikationen, kvalitet
  • Leverans och accept, konsekvenser av dröjsmål 
  • Beställarens skyldigheter, pris och betalning, påföljd vid betalningsdröjsmål 
  • Garantier och konsekvenser av fel, produktansvar 
  • Immateriella rättigheter; rätt till resultat, rätt till angränsande rättigheter och rättighetsklarering 
  • Sekretess och publicitet 
  • Begränsning av ansvar, lagval och tvister 
  • Avtalstid, upphörande samt konsekvenser och fortsatt giltighet 
  • Övrigt – befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.