Stay on top of things
Mallar
Inköp och försäljning

Försäljningsavtal

Avtalet är avsett för försäljning av produkter. Det reglerar de flesta försäljningssituationer för produkter, material, komponenter, råvaror etc. Bland annat regleras köparens och säljarens skyldigheter, begränsningar av ansvar, hur immateriella rättigheter skall hanteras, kvalitetsfrågor, fel, garantier, påföljder och allt annat som ett försäljningsavtal måste innehålla. 

Till praktiskt taget varje bestämmelse finns det flera alternativa skrivelser att välja mellan. Det gör det lätt att anpassa avtalet till dina affärer. Standardavtalets val av bestämmelser är gjorda för passa säljaren och hanterar frågeställningarna ur ett säljarvänligt perspektiv. Se även motsvarande avtal för inköpare.

Ur innehållet:
 • Förord och definitioner
 • Prognoser, order och leverans 
 • Köparens skyldighet att undersöka och acceptera produkterna, konsekvenser av dröjsmål 
 • Kvalitet och fel, förändringar och förbättringar av produkten, garantier, påföljder vid fel, support och service
 • Köparens skyldigheter, mottagande av leverans, pris och betalning 
 • Prisändringar, fakturering, påföljder vid försenad betalning 
 • Sekretess, begränsning av ansvar 
 • Avtalstid och uppsägning, konsekvenser av upphörande och fortsatt giltighet
 • Immateriella rättigheter – äganderätt och varumärken
 • Tvister, lagval och tvistelösning
 • Övrigt – befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.