Stay on top of things
Mallar
Inköp och försäljning

Köpeavtal

Det mest grundläggande avtalet för inköpare. Avtalet hanterar de flesta inköpssituationer för produkter, material, komponenter, råvaror etc.

Avtalet reglerar köparens och säljarens skyldigheter, begränsningar av ansvar, kvalitetsfrågor, fel, garantier, påföljder och allt annat som ett av köpeavtal måste innehålla.

Till praktiskt taget varje bestämmelse finns det flera alternativa skrivelser att välja mellan. Det är som att ha dussintals färdiga mallar och gör det väldigt lätt att anpassa avtalet till dina affärer.

Standardavtalets bestämmelser är valda för att passa köparen och hanterar frågeställningarna ur ett inköparvänligt perspektiv. Se även motsvarande avtal för säljaren.

Ur innehållet:
  • Förord och definitioner 
  • Order och leverans, undersökning och accept, konsekvenser av dröjsmål 
  • Kvalitet och fel, förändringar och förbättringar, garantier, påföljder vid fel
  • Köparens skyldigheter, mottagande av leverans, prisändringar, påföljder vid försenad betalning 
  • Sekretess, begränsning av ansvar 
  • Avtalstid och uppsägning, konsekvenser av upphörande, fortsatt giltighet 
  • Immateriella rättigheter; äganderätt, varumärken 
  • Tvister, lagval och tvistelösning 
  • Övrigt; befrielsegrunder, parternas relation, ändrade förutsättningar, hela avtalet

Abonnemangspris: 3000 kr/år

Beställ Paketpris
Juridisk support

I Stenberget Avtal har du alltid tillgång till kvalificerad juridisk hjälp. Supporten genom Stenberget Avtal är beprövad och effektiv. Våra jurister är experter på kommersiella avtal och du får normalt svar samma dag. Vår juridiska support är en snabb, enkel och kostnadseffektiv tilläggstjänst. Läs mer under Tjänster.