Stay on top of things

Avtalssystemet

Kontroll och kvalitet för alla som arbetar med avtal

Stenberget är ett komplett system för alla som vill ha kvalitet, effektivitet, lugn och ro och trygghet i sitt avtalsarbete. Det täcker alla delar av avtalsarbetet och gör det möjligt att på ett smidigt sätt ta kontroll över tid, innehåll och processer.

Lätt att använda

Avtalssystemet är lätt att använda och professionell uppbyggt ur såväl juridisk och kommersiell som teknisk synvinkel. Genom att kombinera avtalssystemet med våra mallar och tjänster säkrar ni full kontroll över ert avtalsarbete – nästan oavsett kompetens och resurser inom organisationen.

Stenberget avtalssystem förenklar nämligen för alla inblandade: de som skriver och förhandlar avtal, som supportar med juridisk eller annan expertkompetens, som granskar och godkänner avtalsförslag, som avropar eller säljer mot avtalet och som sköter avtalsadministrationen.

Stora effektivitetsvinster

Systematiskt avtalsarbete ger också stora effektivitetsvinster. Vinsterna uppstår inte minst när avtalsförslag skapas, förhandlas, granskas, godkänns och arkiveras i ett och samma system – som alla användare kan komma åt var som helst.

Detta ger er en unik möjlighet att hitta bland era dokument – oavsett om det handlar om avtalsmallar, avtal under arbete eller färdigförhandlade avtal. Det gör att alla kan känna sig trygga i vetskap om att ni gör rätt och hanterar er avtalssituation på ett professionellt sätt.

En gemensam syn

Stenberget avtalssystem ger också organisationen en gemensam syn på avtalsvillkor. Genom att digitalisera avtalsarbetet samlar ni all er avtalsintelligens och kunnande på ett ställe. Systemet kan därmed ge era medarbetare all den informationen de behöver – när den behövs – och skapar en gemensam syn på avtalsinnehåll och villkor. Detta ger kontroll över hela organisationens avtalsarbete.

Oavsett var användarna finns kan de hitta, förstå och använda era avtal, göra rätt, spara tid, säkra kvalitet och styra upp affärer.

Funktioner

 • Skapa och distribuera avtalsmallar
 • Fördela behörighet till användarna
 • Få ständig och omedelbar tillgång till alla mallar och avtal
 • Samarbeta med kolleger, motparter och experter
 • Kommentera, justera och diskutera avtalsförslag
 • Granska och godkänna avtalsförslag
 • Få påminnelser om förfallodagar och andra viktiga händelser
 • Granska historik
 • Publicera nyheter till användare och grupper
 • Skapa och koppla till relaterade dokument i dina avtal

Tilläggsfunktioner

 • Läsa in dokument från Microsoft Word och omvandla dem till avtal och avtalsmallar.
 • Skapa, spara och hämta avtalsbestämmelser i och från Bestämmelsebanken.
 • Få sammanfattning av avtal med tillgång till alla avtalsdokument, förklaringar, påminnelser, kommentarer, kontaktuppgifter och hjälp av en jurist.