Stay on top of things

Stenberget Arkiv

Ordning och reda sparar tid och ökar kompetensen

När du vill skapa ordning bland dina avtalsmallar och färdiga avtal, ska du välja Stenberget Arkiv. Genom att använda anpassade avtalsmallar kan ni öka kompetensen och optimera affärsnyttan. Det går snabbt och enkelt att skapa anpassade avtal. Alla i organisationen använder samma mallar och uppdateringar av mallarna sker i realtid. Därmed använder alla rätt avtal och version. Det blir lätt att göra rätt.

Vi hjälper er gärna med att anpassa mallarna om ni så vill.

Lätta att använda

I Stenberget Arkiv hittar du dina avtal enkelt. Du kan filtrera fram enstaka avtal eller grupper av avtal enligt kategorier. Exempelvis går det att se hur många avtal som har ingåtts med en viss motpart, som är under förhandling eller hur många avtal av viss typ har som man ingått.

I arkivet hittar du alla avtal och dokument som hör ihop – oavsett om det är bilagor, ändringar, ramavtal eller etiska riktlinjer. Du kan också skriva sammanfattningar och lathundar som underlättar att snabbt förstå det väsentliga innehållet.

Funktioner

  • Skapa och distribuera avtalsmallar
  • Fördela behörighet till användarna
  • Få ständig och omedelbar tillgång till alla mallar och avtal
  • Hitta avtal lätt och enkelt
  • Få påminnelser om förfallodagar och andra viktiga händelser
  • Skapa och koppla till relaterade dokument i dina avtal
  • Få sammanfattningar av avtal med tillgång till alla avtalsdokument, förklaringar, påminnelser, kommentarer, kontaktuppgifter och hjälp av en jurist.