Stay on top of things

Stenberget Agreement

Fast track to the contract

När du behöver rätt innehåll i ditt avtal, då ska du använda Stenberget Avtal. Verktyget ger dig avtalsmallar och bestämmelser som är kompletta och hanterar alla relevanta frågorna för den aktuella avtalstypen. Tack vare mallen vet du att du har täckt alla viktiga områden.

Our templates are designed to take care of your intrests. That's why most templates come in two versions – one sales-friendly- the other is friendly to the buyer.

Easy to use

Det är lätt att använda Stenberget Avtal. De flesta bestämmelser har alternativa skrivelser för att du ska kunna täcka in alla varianter som typiskt sett förekommer för den aktuella frågan. Du kan välja varianter som passar din verksamhet bäst. Om du därutöver vill redigera bestämmelsen själv så går det naturligtvis också bra.

Created by lawyers, explained by lawyers

Innehållet i Stenberget Avtal är skapad av jurister med lång erfarenhet av de aktuella avtalen. Alla bestämmelser och alternativ förklaras av jurister; du ser snabbt vad bestämmelsen är till för, vad som är viktigt för den och vad du bör se upp för. Därutöver kan du läsa mer om du har tid och behov. Du kan vara säker på att ditt avtal blir rätt.

If you get stuck you can always contact us. Our lawyers will help you out.