Stay on top of things

Tjänster

Vi hjälper dig

Vad det än är du behöver inom avtalsarbete så kan vi hjälpa dig med det: enstaka tillfällen, en kortare tid eller tills du vill och kan göra det själv.

Juridisk rådgivning

Vi kan skapa dina mallar, skriva dina avtal, förhandla dem med dina avtalsparter och utbilda din personal om innehållet i färdiga avtal.

Vi har skrivit och förhandlat kommersiella avtal globalt varje dag sedan år 2000. Våra jurister har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom alla områden inom avtalsrätt.

Utbildning

Vi kan utbilda er personal på alla de avtal som ni använder, tillsammans med den juridik som är relevant för uppgiften. Vi kan göra det i en stor grupp, liten grupp eller individuellt. Vi kan göra det på plats eller via webben.

Vi kan skapa handböcker och riktlinjer för er personal så att ni hittar all relevant kunskap på ett ställe. Använder ni våra digitala mallar behövs inga handböcker: avtalen förklaras i mallarna.

Innehåll – skräddarsydda mallar och material för din verksamhet

Vi kan skapa avtalsmallar som passar just er verksamhet. Mallarna kan ha alternativa skrivelser och hjälptexter för att ge er flexibilitet och effektivitet.

Vi kan också anpassa ert avtalssystem så att det får just de funktioner som är viktiga för er. Det kan handla om att uppdatera avtalsversioner gentemot kunder eller att indexreglera priser och kommunicera det samtidigt för alla, eller att samla avtalsinformation och behandla den på ett sätt som ni vill.

Administration

Vi kan administrera ert system och era avtal i den omfattning som behövs – allt från implementering och utbildning till projektledning, bevakning och de juridiska åtgärder ni behöver hjälp med. Vi kan exempelvis se till att ert system alltid innehåller relevanta mallar och att era av tal arkiveras med relevant information och korrekta påminnelser.

Vi kan vara er avtalsansvarig – i just den omfattning som behövs.

Jaas

Vi kan vara er JAAS – jurist as a service – och hantera allt avtalsarbete via systemet som er egen bolagsjurist. Här kan vi skapa mallar ni behöver, bevaka och stödja era medarbetare i deras avtalsarbete och utföra allt det juridiska arbetet som behövs. Allt i Stenberget avtalssystem