Stay on top of things

Digitala mallar

Raka vägen till det bästa avtalet

När du behöver rätt innehåll i ditt avtal, då ska du använda Stenbergets digitala avtalsmallar. Varje mall är komplett och hanterar alla relevanta frågorna för den aktuella avtalstypen. Tack vare mallen vet du att du har täckt alla viktiga områden.

Våra mallar är skrivna för att ge dig en fördel. Därför finns de flesta mallar i två varianter – en säljar- och en köparvänlig.

Lätta att använda

Det är lätt att använda Stenbergets digitala avtalsmallar. De flesta bestämmelser har alternativa skrivelser för att du ska kunna täcka in alla varianter som typiskt sett förekommer för den aktuella frågan. Om du därutöver vill redigera bestämmelsen själv så går det naturligtvis också bra.

Skapade av jurister, förklarade av jurister

Stenbergets avtalsmallar är skapade av jurister med lång erfarenhet av de aktuella avtalen. Alla bestämmelser och alternativ förklaras av jurister; du ser snabbt vad bestämmelsen är till för, vad som är viktigt för den och vad du bör se upp för. Därutöver kan du läsa mer om du har tid och behov. Du kan vara säker på att ditt avtal blir rätt.

Om du kör fast, kan du alltid kontakta oss. Våra jurister hjälper dig vidare.