Stay on top of things
Revolutionera ert avtalsarbete

Utvecklat av jurister, ekonomer och tekniker

Stenberget är ett komplett avtalssystem som hanterar alla era avtal under hela deras livscykel. Systemet är utvecklat av jurister, ekonomer och tekniker för att enkelt och effektivt lösa faktiska behov.

I Stenberget kombinerar vi praktisk juridisk erfarenhet med innovativa, digitala lösningar som kan revolutionera ert avtalsarbete.

Stenberget skapades av jurister och ekonomer i den lilla byn Stenberget. Tillsammans med tekniker har vi utvecklat ett system som förenklar och förbättrar avtalsarbetet för både företag och organisationer. Vi började 2005 och fortsätteratt utveckla och förbättra verktyg och system för att kunna göra er avtalshantering ännu bättre.


Kontakta oss